De fysiotherapie

Fysiotherapie is een therapie die gericht is op de houding en het bewegingsapparaat en alles wat daar mee samenhangt. Wij werken met name volgens het hands-on en instructieprincipe. Fitness-apparatuur gebruiken wij niet, mocht u dat wel willen of wij achten dat noodzakelijk, dan verwijzen wij u daarvoor door naar collega’s.

De fysiotherapeutische behandeling vindt plaats in onze praktijk of aan huis als dit noodzakelijk is. Een behandeling geschiedt op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of op verwijzing van een collega.
De behandeling aan huis wordt door de zorgverzekeraars alleen vergoed als hiervoor een expliciete verwijzing van huisarts of specialist overlegd kan worden.

Ook bestaat sinds januari 2006 de mogelijkheid om zonder verwijzing een afspraak te maken met ons. Dit is bij de wet geregeld. De procedure is dan als volgt: u meldt zich aan en wij voeren een kortdurend gesprek met u en zonodig een lichamelijk onderzoek, met als doel te kijken of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Indien dat het geval is maken we vervolgafspraken om te onderzoeken en te behandelen. Zo niet dan verwijzen wij u eventueel naar de huisarts. In principe schrijven wij een kort verslag aan de huisarts over de uitkomst van de ‘screening’. Mocht u hier echter bezwaar tegen hebben dan doen wij dat niet.

Davinci

Behandeling:

Aan de hand van uw klachten stellen wij, samen met u, een op u gericht behandelplan op.

De behandeltechnieken die wij binnen de fysiotherapie hanteren zijn: mobilisatietechnieken geënt op de arthrokinetische en FOI® principes, houding- en bewegingscorrectie, houding- en bewegingsinstructie, coördinatie en stabiliteitstraining; gekoppeld aan functionaliteit. Voor instructie en training maken we gebruik van een gepersonaliseerd oefenschema. Massage, fascia- en ontspanningstechnieken maken waar nodig deel uit van de behandeling. En ‘last but not least’ haptonomische inzichten toegepast binnen de fysiotherapie.
Uitgangspunt voor een behandelplan is de eventuele diagnose van de verwijzer, onze bevindingen ten aan zien van het klachtenpatroon, de achtergronden van de klachten en de behandelmethodiek.

Wij hebben de ervaring, dat hoe beter u op de hoogte bent en inzicht heeft in de oorzaak van uw klachten en de mogelijke consequenties van uw problemen, des te beter het resultaat zal zijn van de behandeling. Dit resultaat zal niet altijd totale genezing zijn. Maar wij streven er dan naar dat u in ieder geval uw klachten kan accepteren en er mee om kan gaan.

Voor verdere informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Zie contact voor een uitgebreide toelichting.