Tarieven

Dit zijn de prijslijsten die wij hanteren indien u niet (meer) voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Prijslijst Fysiotherapie 2020

No Behandeling Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 35,45
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 48,45
1002 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag € 41,95
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 73,00
1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag € 66,60
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen € 46,45
1701 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag incl toeslag uitbehandeling  € 59,45
1702 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag inclusief inrichtingstoeslag € 52,95
1850 Screening € 17,25
1851 Screening inclusief toeslag uitbehandeling € 30,25
1852 Screening inclusief inrichtingstoeslag € 23,75
1860 Intake en onderzoek na screening € 47,95
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling € 60,95
1862 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag € 53,95
1864 Screening, Intake en onderzoek € 50,85
1865 Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 63,85
1866 Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag instelling € 57,35
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 47,95
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 60,95
1872 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag € 53,95
1900 Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie € 50,00
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie € 100,00
1920 Telefonische zitting € 35,45
1950 Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie € 33,00
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,45

Voor meer informatie over tarieven, zorgverzekeraars en vergoedingen betreft fysiotherapie, klikt u hier.

Prijslijst Haptotherapie 2020

No Behandeling Prijs
117 Haptotherapie € 78,00
118 Haptotherapie kort  € 40,00
116 Haptonomische zwangerschapsbegeleiding € 83,00
114 Haptotherapie relatie € 93,00

Prijslijst overige 2020

No Behandeling Prijs
115 Reintergratietraject per uur € 93,00
119 Supervisie  € 103,00

Prijslijst Werkplekbezoek

Prijzen werkplekbezoek op aanvraag. Klik hier.