Tarieven

Dit zijn de prijslijsten die wij hanteren indien u niet (meer) voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Prijslijst Fysiotherapie 2018

No Behandeling Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 34,45
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 47,45
1002 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag € 40,95
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 59,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 72,00
1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag € 65,60
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen € 45,45
1701 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag incl toeslag uitbehandeling  € 58,45
1702 Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag inclusief inrichtingstoeslag € 51,95
1850 Screening € 16,25
1851 Screening inclusief toeslag uitbehandeling € 29,25
1852 Screening inclusief inrichtingstoeslag € 22,75
1860 Intake en onderzoek na screening € 46,95
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling € 59,95
1862 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag € 52,95
1864 Screening, Intake en onderzoek € 49,85
1865 Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 62,84
1866 Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag instelling € 56,35
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 46,95
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 59,95
1872 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag € 52,95
1900 Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie € 50,00
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie € 100,00
1920 Telefonische zitting € 15,00
1950 Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie € 33,00
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 29,45

Voor meer informatie over tarieven, zorgverzekeraars en vergoedingen betreft fysiotherapie, klikt u hier.

Prijslijst Haptotherapie 2018

No Behandeling Prijs
117 Haptotherapie € 76,50
118 Haptotherapie kort  € 38,50
116 Haptonomische zwangeschaps begeleiding € 81,50
114 Haptotherapie relatie € 91,50

Prijslijst overige 2018

No Behandeling Prijs
115 Reintergratietraject € 91,50
119 Supervisie  € 101,50

Prijslijst Werkplekbezoek

Prijzen werkplekbezoek op aanvraag. Klik hier.